TOC

This article is currently in the process of being translated into Czech (~99% done).

The Basics:

Introduction

ASP.NET AJAX, dříve nazývaný "Atlas", je Microsoftí implementací frameworku AJAX vytvořeného pro ASP.NET ( ačkoli může být použit i v jiných platformách ). AJAX stojí na asynchronním Javascriptu a XML, které, velmi zjednodušeně řečeno, tvoří způsob přenosu dat mezi serverem a klientem bez odesílání celé stránky a tedy bez vytvoření kompletního odeslání. Počítá se s uživatelovou bohatší zkušeností, protože nahrání dynamického obsahu může proběhnout v pozadí bez obnovení a překreslení celé stránky. Jestli jste někdy použili Gmail nebo Outlook Web Access, použili jste web aplikaci s umožněním Ajaxu a obzvláště Google Ajax velmi zpopularizoval.

Ačkoli je dost dobře možné používat Ajax bez Microsoft ASP.NET AJAX, mnoho věcí se zjednodušé, protože Microsoft zabalil i ty nejnudnější části Ajaxu do své implementace. Například, tři nejpopulárnější prohlížeče vyžadují různé způsoby použití Ajaxu a mají i různé implementace Javascriptu. ASP.NET AJAX toto vše hodně zjednodušuje a umožňuje vám psát stejný kód pro všechny tři cílové většinové prohlížeče.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!